Isı Geri Kazanım

Isı Geri Kazanım
Isı Geri Kazanım

Opsiyonel Özellikler

  • Kademesiz hız kontrolü
  • Akıllı otomasyon çözümleri
  • Yüksek statik basınç
  • Sulu veya elektrikli ısıtıcı
  • Özel projelere uygun tasarım ve üretimde esneklik

 

Modern, enerji tasarruflu ve sızdırmaz binalarda iç ve dış ortam arasında hava akışı bulunmamaktadır. Konfor şartları, sıcaklık ve nem oranı kadar iç hava kalitesiyle de bağlantılıdır. Bu nedenle mekandaki karbondioksit ve diğer zehirli gazların yoğun olduğu kalitesiz iç ortam havasının atılması ve ihtiyaç duyulan taze havanın sağlanması için havalandırma sistemleri kullanılmalıdır. Yapılan araştırmalar, sızdırmaz binalarda yaşayanların sağlığının, iç hava kalitesine doğrudan bağlı olduğunu ve bu binalarda çalışanların performansında, iç hava kalitesinin yükselmesi ile birlikte artış olduğunu göstermektedir.

İmbat ısı geri kazanım eşanjörleri, bulunduğu ortamın taze hava ihtiyacını karşılamakta, kirli havayı egzoz etmekte ve egzoz edilen kirli havanın enerjisini taze havaya aktararak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Aynı zamanda iklimlendirme sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürmektedir.

Cihaz yüksekliğinin düşük olması, asma tavan uygulamalarında kolaylık sağlamaktadır. Yoğuşan su, yoğuşma tavası ile su tahliye borusu aracılığıyla atılmaktadır. Servis kapakları fan, motor, eşanjör ve filtre tertibatına kolay ulaşım sağlamakta ve gerektiğinde kolaylıkla müdahale edilebilmesine imkan tanımaktadır.İMBAT FARKI

İç Hava Kalitesi

İç ortamdaki kalitesiz havayı tahliye etmekte, ihtiyaç duyulan taze havayı filtre edilmiş olarak sağlamakta ve ortam havasının kalitesini yükseltmektedir. CO2 emisyonunu azaltarak çevre kirliliğini önlemektedir.

Yüksek Verim

Egzoz havasının enerjisini kullanarak taze havanın ortam koşullarına getirilmesi için harcanan enerjiyi azaltmaktadır. Atılan egzoz havasının enerjisini geri kazandırarak iklimlendirme sistemlerinin ilk yatırım ve işletme maliyetini düşürmektedir. Yüksek verimli plug fanlar sayesinde elektrik tüketimini de azaltmaktadır.